Please enable JS

Docházkový systém zdarma
na webu, tabletu a mobilu pro 5 OSOB

EVIDENCE DOCHÁZKY 5


0 Kč 0,00 € bez DPH 21 % bez DPH 20 %
0 Kč 0,00 € s DPH 21 % s DPH 20 %

Akční balíček elektronické evidence docházky pro firmy do 5 zaměstnanců zcela zdarma. Balíček zahrnuje webovou, tabletovou a mobilní aplikaci Aktion.


Cloudová služba zahrnuje licenci a software Aktion pro evidenci docházky, automatické zálohování, pravidelné upgrady SW, datové úložiště, archivace záznamů po dobu 24 měsíců, pravidelné aktualizace legislativ a technickou podporu výrobcem systému na 90 dní. Velikost licence lze rozšířit kdykoliv během využívání služby (např. o 1 osobu).

Webová aplikace umožňuje snadnou a intuitivní obsluhu systému, například zadání přístupových práv na jednotlivé snímače, exportovat docházková data do mzdových programů, provést uzávěrku dat na konci měsíce, zablokovat ztracené zaměstnanecké karty a další řadu běžných funkcí docházkového a přístupového systému.

Tabletová aplikace je určena k hromadné evidenci docházky na tabletu s operačním systémem Android. Tabletová aplikace tak z části nahrazuje funkce docházkového snímače pro registraci jednotlivých přerušení pracovní doby všech zaměstnanců (náhrada tabletu za snímač není vhodná pro výrobní a nepřetržité provozy vzhledem ke zpracování (účelu) běžných tabletů).

Mobilní aplikace určená pro chytrý telefon slouží k osobní evidenci docházky každého zaměstnance. Pro zvýšení kontroly správnosti záznamu je ke každému přiřazena GPS lokalizace, respektive přesné místo, kde byl záznam pořízen.

DŮLEŽITÉ

Pokud potřebujete objednat větší velikost licence, objednávku realizujte pomocí ONLINE KONFIGURÁTORU.

 • ŽÁDOSTI A SCHVALOVÁNÍ
  Nové

  Žádosti a schvalování nepřítomností, např. dovolené, případně jiných složek docházky. Lze vytvořit tzv. „Pracovní jednotky“, do kterých se přidají zaměstnanci, kteří mohou plánovat své nepřítomnosti dopředu a podávat žádosti ke schválení svým nadřízeným. U složek je možné nastavit, zda se „pouze plánují“, nebo zda současně podléhají schválení vedoucím. Je tedy možné, aby si zaměstnanci naplánovali svoje dovolené dopředu na celý rok s tím, že je může schválit jejich nadřízený. Upozornění o žádosti jsou vedoucím odesílány e-mailem. V systému lze žádat o složky:

  Dovolená (včetně kontroly nároků)
  Sick day (včetně kontroly nároků)
  Lékař
  Náhradní volno
  Neplacené volno
  Placené volno
  Pracovní cesta
  Služební cesta
  Uznání přesčasu
  Zahraniční cesta

 • EXPORT DO MZDOVÝCH SW

 • ČASOVÉ SLOŽKY DOCHÁZKY

  Software Aktion CLOUD obsahuje časové mzdové složky, do kterých se eviduje čas zaměstnance podle pravidel docházkového předpisu. Zaměstnanec může označovat začátek a konec času dané složky přímo na displeji eSmartReaderu a označením kartou či otiskem, pomocí mobilní nebo webové aplikace. Složky se dělí do následujících okruhů:

  Přítomnosti
  Odpracováno (přítomnost na pracovišti)
  Pracovní cesta
  Práce z domova
  Služební cesta
  Zahraniční cesta
  Nepřítomnosti
  Doprovod k lékaři (SK)
  Dovolená
  Karanténa
  Kuřácká pauza
  Lékař
  Náhradní volno
  Nemoc
  Neplacené volno
  OČR
  Placené volno
  Sick day
  Přestávky
  Oběd
  Povinná pracovní přestávka
  Bilance
  Fond pracovní doby
  Saldo
  Svátky
  Státní svátek
 • DOCHÁZKOVÉ PŘEDPISY

  Počítání docházky konkrétnímu zaměstnanci probíhá dle zvoleného docházkového předpisu. V systému Aktion CLOUD je nyní 30 docházkových předpisů, kde jsou předdefinované typy kalendářů pro jednosměnné i vícesměnné provozy a různé pracovní modely s možností evidence pevné i pružné pracovní doby s různou délkou pracovních fondů. Uživatelé si můžou vytvořit také vlastní docházkové předpisy s vlastními pravidly výpočtu docházky.

 • DOCHÁZKA V MOBILU

  Mobilní aplikace slouží jako mobilní klient k docházkovému a přístupovému systému. Usnadňuje evidenci pracovní doby servisním technikům, obchodním zástupcům či jiným pracovníkům v terénu, kde není možné použít běžný docházkový snímač na identifikační kartu a otisk. Aplikace umožňuje otevřít vstupní dveře do budovy, pokud si uživatel zapomene vstupní kartu. Očekávané návštěvě lze chytrým telefonem dálkově otevřít dveře či závoru na parkoviště.

 • EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY

  Přesné informace o přítomnosti a označené pracovní době zaměstnanců (příchody, odchody, přerušení práce, dovolená, svátek a další).

 • GRAFICKÉ UPOZORNĚNÍ NA NEPŘÍTOMNOSTI

  Přehledné grafické upozornění na chybu v docházce. V případě, že pracovník neoznačí svoji přítomnost na pracovišti a chybí mu ve výkazu odpracovaný den, je tento stav v měsíčním výkazu docházky viditelně odlišen.

 • IMPORT DAT Z PERSONÁLNÍHO SYSTÉMU

  Importovat data lze z většiny personálních systémů CSV souborem. Musí být však dodržen požadovaný formát dat podle vzorového importního souboru.

 • KALENDÁŘE

  Předdefinované kalendáře pro CZ a SK prostředí s přednastavenými dny všech státních svátků.

 • ONLINE PŘEHLED DOCHÁZKY WEBOVÝM PROHLÍŽEČEM

  Evidence docházky za zvolené období pomocí webového rozhraní (počet neodpracovaných hodin, přesčasy atd.).

 • ONLINE PŘEHLED DOCHÁZKY MOBILNÍ APLIKACÍ

  Evidence docházky za zvolené období pomocí mobilní aplikace (počet neodpracovaných hodin, přesčasy atd.).

 • PRACOVNÍ CESTY

  Při označení odchodu zaměstnance na pracovní cestu jsou automaticky kalkulovány minimální aktuální platné náhrady podle délky pracovních cest pro 5-12 hod, 12-18 hod a nad 18 hod. Náhrady jsou evidovány odděleně v samostatném výkaze s možností doplnění místa, účelu cesty a procentuálně krátit náhrady.

 • PŘEHLED PRŮCHODŮ NA JEDNOTLIVÝCH SNÍMAČÍCH

  V aplikaci se ukládají záznamy o pohybu osob na konkrétních snímačích. Lze tak zjistit, který zaměstnanec v určitou dobu prošel konkrétními dveřmi.

 • PŘERUŠENÍ PRÁCE

  V systému jsou předdefinovány základní a nejpoužívanější typy přerušení (pracovní cesta, služební cesta, náhradní volno, lékař, dovolená, sick day, kouření, práce z domu, neplacené volno, nemoc). Vybraná přerušení lze označovat při odchodu zaměstnance přímo na displeji docházkového snímače. Ostatní přerušení lze doplňovat zpětně do měsíčních výkazů.

 • PŘESČASY

  Sledování přesčasů je kontrolováno na denní bázi formou kladného (případně záporného) salda, sumárně na měsíční bázi s možností rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího měsíce, proplatit nebo stornovat.

 • PŘESTÁVKY

  Evidence přestávek probíhá automaticky po 6 odpracovaných hodinách, případně dle nastavení uživatelského docházkového předpisu.

 • PŘÍPLATKY

  Čas odpracovaný v noci, o víkendu a ve svátek je započítán do složky základních příplatků.

 • PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO UŽIVATELE APLIKACE

  Propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem, možnost omezení editace docházky na vybrané pracovníky, editace a úpravy docházky pouze oprávněnými osobami.

 • PŘÍSTUPOVÁ OPRAVNĚNÍ KE VSTUPU DO BUDOVY A OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

  V aplikaci lze nastavit oprávnění jednotlivým osobám na konkrétní snímač (dveře, turniket, brána apod.), rovněž lze definovat, kdo pomocí mobilní aplikace může vzdáleně ovládat jakákoliv zařízení (například otevřít dveře, rozsvítit světla a další).

 • PŘÍTOMNOST ZAMĚSTNANCŮ

  Okamžitý přehled, kdo ze zaměstnanců nebo kolegů je přítomen na pracovišti s doplňkovou informací, na kterém snímači se evidoval (například na centrále, odloučené pobočce, mobilní aplikací atd.).

 • REPORTY A FILTRY

  Personální, docházková a přístupová data lze filtrovat podle zadaných podmínek a exportovat do běžných souborů - PDF, XLS, RTF, CSV, XML.

 • ROZPOZNÁNÍ SMĚNY AUTOMATICKY

  Inteligentní a automatické přiřazení odpracované směny podle času příchodu - Aktion CLOUD v základní licenci neumožňuje nastavení směn podle předem definovaného kalendáře. Typ směny (ranní, odpolední, noční) je přiřazen automaticky dle času příchodu na pracoviště.

 • SALDO PRACOVNÍ DOBY

  Zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu od docházkových snímačů (terminálů).

 • UPRÁVA PŘÍCHODŮ A ODCHODŮ

  Uživatelé, kteří mají oprávnění editovat vlastní docházku nebo vedoucí pracovníci, mohou manuálně upravovat nebo zadávat docházkové záznamy (odchod, příchod, přerušení, čas apod.). Každá takováto změna je zaznamenána jako ruční zápis s informací, kdo tuto změnu provedl.

 • UZÁVĚRKA DOCHÁZKY

  Jednoduché uzavření docházky zaměstnanců daného měsíce. Po uzávěrce již nelze editovat docházku. Na základě uzávěrky může být proveden export dat do mzdového systému. Uzávěrky lze rušit.

 • VÝPOČTY NÁROKŮ NA STRAVENKY

  Nárok na stravenky se v SW Aktion CLOUD standardně nepočítá, lze však zakázkově upravit výpočet stravenky u uživatelských docházkových předpisů.

 • ZABLOKOVÁNÍ ZTRACENÉ KARTY

  V případě ztráty identifikátoru (karty, čipu) jej jednoduše v aplikaci zablokujete a nehrozí tak jeho zneužití.

 • ZRUŠENÍ MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKY

  Oprávněný uživatel může zrušit měsíční uzávěrku osob, ke kterým má toto právo přiděleno. Slouží k případné nutné úpravě chybných dat zjištěných po uzávěrce.

Pro informace o dalších funkcích nás prosím kontaktujte.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

technická podpora

samoinstalační verze

30 denní garance vrácení

AKTION NEWSLETTER